Pszczyna.info

  • 23 października 2019
  • wyświetleń: 5576

Muzeum Mil­i­tarnych Dziejów Śląska w Pszczynie

Atrakcja turystyczna powiatu pszczyńskiego

Muzeum Mil­i­tarnych Dziejów Śląska ma swoją siedz­ibę przy ul. Katow­ick­iej 1 w Pszczynie, w tzw. Domu Ogrod­nika, czyli łaź­ni miejskiej.

Domek ogrodnika, park
Muzeum Mil­i­tarnych Dziejów Śląska · fot. Joanna Karwacka / pless.pl


Muzeum Mil­i­tarnych Dziejów Śląska pow­stało 9 listopada 2014 roku., kiedy otwarto pier­wszą wys­tawę stałą. Muzeum gro­madzi pamiątki związane z pow­sta­ni­ami śląskimi, mar­ty­rologią Śląska, zwłaszcza z okresu II wojny świa­towej oraz walki z pol­skim podziemiem niepodległoś­ciowym po jej zakończe­niu. Osobno potrak­towano w muzeum poszczególne okresy his­to­ryczne rozpoczy­na­jąc od neolitu a zakończy­wszy na mis­jach poko­jowych żołnierzy pol­s­kich na świecie.

Nieza­leżnie od eksponatów zna­j­du­ją­cych się w budynku w muzeum podzi­wiać można obiekty plen­erowe w postaci rekon­strukcji machin oblężniczych, wozu husy­ck­iego a także lap­i­dar­ium z miejs­cami upamięt­ni­a­ją­cymi śląskie miejsca chwały (począwszy od walk z cza­sów Bolesława Chro­brego, przez bitwę na Leg­nickim Polu Hen­ryka II Pobożnego a na bitwie o Bolonię w 1945 r. skończy­wszy). Muzeum prowadzi lekcje his­torii wśród dzieci i młodzieży, współor­ga­nizuje Dzień Sybi­raka, co miesiąc przy­go­towuje prelekcje o tem­atyce his­to­rycznej i regionalnej.

Uczest­niczy w nocy muzeów, w orga­ni­za­cji lokalnych imprez his­to­rycznych jak turnieje ryc­er­skie, wresz­cie raz w roku orga­nizuje wys­tawy cza­sowe ("Rzeź Woły­nia", "Pszczyńscy ułani", "Mieszkańcy ziemi pszczyńskiej na nie­ludzkiej ziemi - ofi­ary z ziemi pszczyńskiej na lis­tach katyńs­kich", "Wywózka Górnośląza­ków", "W hołdzie Tadeuszowi Koś­ciuszce" wespół z Muzeum im. Gustawa Morcinka w Skoc­zowie, czy "Orzeł czarny - orzeł biały razem z Muzeum Zamkowym w Pszczynie).

Noc Muzeów 2017 - Muzeum Militarnych Dziejów Śląska - 20.05.2017 r. · fot. Andrzej Grynpeter / pless.pl
Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Skansen" podaj

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.