Pszczyna.info

  • 23 października 2019
  • wyświetleń: 3914

Trasy rowerowe w gminie Suszec

Atrakcja turystyczna powiatu pszczyńskiego

Przez gminę Suszec wiodą cztery malownicze trasy rowerowe.

Okrężna Tematyczna Trasa Rowerowa Gminy Suszec "Wokół Suszca"
Przebieg: Suszec Centrum - Stary Suszec - Grabówki - Podlesie; znaki czarne; długość: 8,1 km

Trasa rozpoczyna się w węźle szlaków przy ul. św. Jana, obok kościoła św. Stanisława. Wspólnie z trasą rowerową "Wokół Rudziczki" odchodzi od trasy "Plessówka" w ul. Szkolną w kierunku zachodnim. Po 400 m trasa "Wokół Rudziczki" podąża na wprost ul. Szkolną, natomiast opisywana trasa "Wokół Suszca" skręca w prawo w ul. Dolną i podążamy wśród gospodarstw a następnie obok zabudowań przemysłowych KWK "Krupiński" przez 1400 m do skrzyżowania przy sklepie spożywczym. Na skrzyżowaniu ulic: Dolna, Królówka i Zgońska należy obrać kierunek po skosie w lewo z ul. Dolnej na ul. Królówka. Najpierw przez wieś, później przez las (przejazd po granicy Parku Krajobrazowego "Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich") do skrzyżowania przyleśnego na granicy gmin. Na skrzyżowaniu skręt w prawo pod kątem prostym z ul. Królówka na ul. Poprzeczną. Po niej wśród zabudowań jedziemy przez 600 m. Na skrzyżowaniu skręt z ul. Poprzecznej na ul. Zgońską i po chwili wjazd w leśny obszar na terenie byłych żwirowni. Za nimi skręt w lewo pod kątem prostym z ul. Zgońskiej w ul. Okrężną. Po niej podążamy wśród upraw i pojedynczych gospodarstw krętą drogą przez przysiółek Grabówki do skrzyżowania z ulicą, po której biegnie trasa rowerowa "Plessówka". Na skrzyżowaniu z ulicy okrężnej w lewo na ul. Na Grabówki i dalej kierujemy się w kierunku kompleksu leśnego. Po 550 m na skraju lasu za stawami ostry skręt w prawo, obok stawu brzegiem lasu przez 400 m. Obok leśniczówki na Wyryzku w lewo odchodzi w głąb lasu trasa "Plessówka", natomiast trasa "Wokół Suszca" biegnie dalej prosto i wkracza w obszar lasu. Po następnych 500 m na skrzyżowaniu duktów skręt w lewo. Dalej obrzeżem lasu przez 450 m i skręt w prawo w kierunku zabudowań przy szkółce drzewek ozdobnych. Pośród łąki po 300 m szlak dociera do drogi asfaltowej przy domostwie z prywatnymi zbiorami etnograficznymi. Przy skansenie jest węzeł szlaków rowerowych. W tym miejscu następuje koniec trasy "Wokół Suszca". Do centrum Suszca należy kontynuować jazdę "Plessówką".

Okrężna Tematyczna Trasa Rowerowa Gminy Suszec "Wokół Rudziczki"
Przebieg: Kolonia Sikowiec - Gwaruś - Rudziczka - Suszec Centrum; znaki żółte; długość: 8,8 km

Trasa rozpoczyna się na skrzyżowaniu ulic Baranowickiej i Wielodrogi, gdzie jest węzeł szlaków rowerowych i odgałęzia się w tym miejscu od trasy "Plessówka". Trasa skierowana jest na południe ul. Baranowicką wśród obszarów zielonych. Po 700 m przejazd obok szklarni i chwilę później obok stawów. 300 m dalej skręt w prawo na parking przy ośrodku rekreacyjnym. Z parkingu w lewo, po łące ścieżką nad brzegiem stawu Gwaruś. Na narożu stawu (płd.-wsch.) zjazd w prawo i okrążając staw w sąsiedztwo bramy wjazdowej do Ośrodka Rekreacyjnego "Gwaruś". Dalej na wprost brzegiem lasu przez 500 m granicą gminy Suszec i Żory. Po czym skręt w prawo ul. Wąską przez 300 m. i po skosie na ul. Baraniok. Trasa wchodzi do sołectwa Rudziczka. Obecnie jedziemy wśród pól przez 1300 m do skrzyżowania nieopodal obiektów kopalnianych. Z ul. Baraniok skręt w prawo w ul. Kleszczowską, po niej prosto granicą gminy i sołectwa przez 1000 m do skrzyżowania z ul. Pszczyńską (DW 935). Z ul. Kleszczowskiej przedostajemy się na wprost w poprzek DW 935 na ul. Przyjazną. Po 300 m skręt w prawo w ul. Szkolną. Po niej prosto przez 1000 m w sąsiedztwo Dworu Rudzickiego w otoczeniu parku, do skrzyżowania. Od skrzyżowania z ul. Napieralskiego na wprost i dalej ul. Szkolną przez 800 m w pobliże torów i wiaduktu. Teraz należy skręcić w prawo ślimakiem na ul. Piaskową (dojazdowa do kopalni "Krupiński"), po niej 400 m przez wiadukt w pobliże osiedla mieszkalnego KWK "Krupiński". Na wysokości osiedla należy skręcić w prawo po zjeździe na ul. Szkolną w dwóch ostrych skrętach. Dalej już prosto obok użytków zielonych do skrzyżowania, przy którym rozpoczyna się bardziej zwarta zabudowa wiejska. Na skrzyżowaniu ulic Szkolnej i Dolnej trasa spotyka się z trasą "Wokół Suszca", która odbiega na północ ul. Dolną. Natomiast teraz te dwie trasy wspólnie zmierzają ul. Szkolną na wprost przez 400 m do następnego złożonego skrzyżowania nieopodal kościoła. W centrum Suszca, na skrzyżowaniu ulic Szkolnej i św. Jana kończy się trasa "Wokół Rudziczki". W tym miejscu styka się ona z trasą "Plessówka".

"Gwaruś"

Przebieg: Suszec - Kryry - Mizerów; znaki czarne; długość: 17 km

Od strony Mizerowa łączy się ona z trasą rowerową na terenie gminy Pawłowice, natomiast od strony Suszca łączy się z trasą rowerową na terenie gminy Orzesze. Zaczynając wędrówkę od strony Orzesza jedziemy kolejno przez Stary Suszec i Grabówki (ulicami: Królówka, Poprzeczną, Okrężną i Na Grabówki); następnie przejeżdżamy przez centrum Suszca ul. św. Jana. Na ul. Baranowickiej ścieżka rozchodzi się i możemy dokonać następującego wyboru: jedziemy prosto, odpocząć do Ośrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego "Gwaruś", gdzie kończy się odgałęzienie ścieżki, lub skręcamy w lewo i ul. Wielodroga (kiedyś tędy biegła droga z Raciborza do Pszczyny), prowadzącą pośród pól i dojeżdżamy do Kryr. W Kryrach jedziemy kolejno ulicami: Rolniczą, Wyzwolenia, Wodną, Nierad i Kasztanową. Ulicą Wyzwolenia wjeżdżamy do Mizerowa, gdzie ścieżka ponownie się rozdwaja i prowadzi również ul. Nadrzeczną. Na teren gminy Pawłowice poprzez Borki możemy wjechać ul. Wyzwolenia lub ul. Mleczną.

Łącznikowa Tematyczna Trasa Rowerowa Gminy Suszec "Zielona"
Przebieg: Radostowice - Lasy Pszczyńskie - Nadleśnictwo Kobiór; znaki zielone; długość: 9,9 km

Trasa rozpoczyna się przy skrzyżowaniu ul. Pszczyńskiej (DW 935) z ul. Dworcową. Przejazd przez wieś ul. Dworcową na odcinku 2300 m do stacji kolejowej. Przy niej w lewo i po 200 m skręcamy w prawo przez przejazd kolejowy i podążamy w zakosie przez las na północ. Wkrótce z prawej mijamy leśniczówkę i dalej wzdłuż granicy gmin do rozstaju dróg, które znajduje się 1000 m od przejazdu kolejowego. Od rozdroża dalej prosto pośród lasu, po 300 m skręt w prawo. Po chwili trasa przechodzi obok stawów leśnych. Za nimi po 400 m skręt w prawo, w leśną drogę szutrową i po niej 2200 m do prostopadłego skrzyżowania. Na skrzyżowaniu skręt w lewo i teraz trasa biegnie wspólnie z Wojewódzką Trasą Rowerową nr 1 w kierunku północnym. Trasa wiedzie wśród lasu, po 2200 m skręt w prawo pod kątem prostym na wschód. Następnie przez 900 m i skręt w lewo przed torami. Teraz między linią kolejową a zabudowaniami po 400 m trasa dociera w sąsiedztwo Nadleśnictwa w Kobiórze. Na placyku obok pomnika w węźle tras rowerowych następuje koniec trasy.
Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Ścieżki rowerowe" podaj

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Ścieżki rowerowe

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Ścieżki rowerowe" podaj