pless.pl

Reklama

Pszczyna.info

  • 23 października 2019
  • wyświetleń: 2777

Trasy rowerowe w gminie Pawłowice

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Ścieżki rowerowe" podaj

Atrakcja turystyczna powiatu pszczyńskiego

Wszystkie przebiegające przez teren gminy Pawłowice ścieżki rowerowe są oznakowane. Na tabliczkach informacyjnych oprócz koloru i nazwy szlaku, umieszczone są dokładne odległości pomiędzy aktualnym miejscem, w którym znajduje się rowerzysta, a miejscem docelowym lub kolejną miejscowością na rowerowym szlaku. Ponadto na trasie rozmieszczone są liczne punkty orientacyjne dla rowerzystów ułatwiające rozpoznanie przebiegu trasy i zmiany jej kierunku. Długość ścieżek rowerowych biegnących przez gminę Pawłowice wynosi 68,7 km.

Reklama

Łącznikowa Trasa Rowerowa Gminy Pawłowice "Trakt Żorski"
Przebieg: Krzyżowice - Borynia - Ławczok; znaki żółte; długość: 3,8 km

Trasa rozpoczyna się w centrum sołectwa Krzyżowice, na skrzyżowaniu ulic: Śląskiej, Kościuszki i Szkolnej, odgałęziając się od trasy "Trakt Czarnego Skarbu". Ze skrzyżowania w ul. Kościuszki jedziemy na zachód przez wieś; po 600 m przy kościółku skręt w prawo na ul. Partyzantów i wzdłuż upraw przez 400 m. Teraz skręt w lewo, dalej wśród pól przez kolejne 400 m do skrzyżowania na Glinioku. Na skrzyżowaniu ulic Partyzantów i Bema przy zabudowaniach Glinioka w prawo, dalej ul. Partyzantów na północ wzdłuż granicy gmin i powiatów. Z prawej pola i mało zwarta zabudowa Krzyżkowic, z lewej gęściej usytuowane gospodarstwa Boryni. Po 900 m pod linią elektryczną skręt w lewo w obręb sołectwa Borynia. Po 250 m skręt w prawo i przez 400 m obok lasu do skrzyżowania nieopodal dużego stawu. Trasa kończy się na granicy Jastrzębia Zdroju i Żor, na skrzyżowaniu ulic Partyzantów i Powstańców, nieopodal stawu Ławczok.

Tematyczna Trasa Rowerowa Gminy Pawłowice "Trakt Książęcy"
Przebieg: Pawłowice - Studzionka, znaki żółte; długość: 4,7 km

Trasa rozpoczyna się w Pawłowicach na skrzyżowaniu dróg ul. Leśnej i ul. Teligi ok. 150 m na północ od przejazdu kolejowego linii Pawłowice - Strumień. W tym miejscu odgałęzia się od trasy "Trakt Cesarsko-Pruski", obiera kierunek północny i wśród pól jedziemy do skrzyżowania niedaleko zabudowań. W przysiółku skręt w lewo po skosie z ul. Teligi na szutrowo-asfaltową ul. Wieczorka. Trasa przebiega pograniczem gmin przez 800 m, po czym skręt w prawo, dalej ul. Wieczorka jedziemy obrzeżem wsi Studzionka do skrzyżowania. W miejscu, gdzie kończy się asfalt skręt w prawo i po 200 m w lewo. Dalej ul. Wieczorka. Następnie prosto przez 1100 m do skrzyżowania z drogą główną. Teraz na wprost z podporządkowanej ul. Wieczorka na ul. Jedności. Po niej przez 300 m do dużego skrzyżowania przy cmentarzu i kościele parafialnym Wniebowzięcia NMP. Trasa kończy się na skrzyżowaniu ulic Jedności, Jordana i Powstańców Śląskich, w punkcie stycznym z trasą Eurovelo (R4).

Okrężna Tematyczna Trasa Rowerowa Gminy Pawłowice "Trakt Reitzensteinów"
Przebieg: Pawłowice - Pielgrzymowice - Jarząbkowie - Golasowice - Pawłowice; znaki czerwone; długość: 27,7 km

Trasa zaczyna się na rynku obok Urzędu Gminny w węźle tras rowerowych. Z rynku skręcamy w prawo na ul. Zjednoczenia (DW 933), po 150 m przez rondo na wprost. Dalej ul. Zjednoczenia (od ronda droga powiatowa). Po 1350 m przejazd pod wiaduktem kolejowym. Za mostem w lewo zaczyna się "Trakt Cesarsko-Pruski". Natomiast "Trakt Reitzensteinów" biegnie dalej na wprost ul. Zjednoczenia przez ok. 200 m. Na pierwszym znacznym skrzyżowaniu za mostem skręt w prawo pod kątem prostym z ul. Zjednoczenia w podporządkowaną ul. Stawową. Dalej prosto przez 800 m, następnie w lewo na szutrowy trakt w kierunku stawu przez 350 m aż do alei szutrowej, skręt w prawo pomiędzy stawami Kotlina. Teraz prosto aleją do skraju lasu. Na skraju Lasu Kuziak znajduje się węzeł szlaków rowerowych. W tym miejscu przebiega trasa 9N Euroregionu "Śląsk Cieszyński". Od węzła wspólnie z 9N jedziemy prosto ok. 900 m leśną drogą na zachód przez Las Kuziak. Szlak wkracza na ul. Gospodarczą na obszarze Bzia Górnego w Jastrzębiu Zdroju. Od skraju lasu, po 300 m docieramy do skrzyżowania, na którym pojawia się trasa Eurovelo (R4). Na skrzyżowaniu skręt w lewo i trasa dalej biegnie wspólnie z R4. Po 100 m wjazd do lasu. Po kolejnych 300 m skręt w lewo. Dalej wśród lasu i po 250 m trasa wraca do gminy Pawłowice w przysiółku Węgry.

Po wyjeździe z lasu skręt w prawo i następnie wśród pól przez 600 m w sąsiedztwo zabudowań i początek drogi asfaltowej. Tutaj w lewo na ul. Prusa odchodzi trasa R4. "Trakt Reitzensteinów" podąża dalej na wprost - obok byłej spółdzielni - wśród upraw i łąk przez 900 m, po czym skręca w prawo w ul. Kochanowskiego do Kolonii Golasowickiej. Po 800 m dojeżdżamy do skrzyżowania z ul. Słowackiego, na nim w lewo po granicy gminy przez 600 m, po czym skręt w prawo przez 600 m do przysiółka Szyrówka w Jastrzębiu Zdroju. Na skrzyżowaniu skręt w lewo i przez 750 m do drogi powiatowej. Tutaj skręt w lewo w ul. Jastrzębską dalej po niej 200 m, po czym skręt w prawo w ul. Stromą w dół w Przysiółku Trąbieniec. Po chwili szlak wkracza na groblę pomiędzy stawami Kleszczowiec i Karpowiec. Jedziemy po grobli przez 200 m, po czym wyjeżdżamy na ul. Powstańców. Po niej prosto pod górę przez 300 m w sąsiedztwo parku i dworu Reitzensteinów, położonego z prawej strony trasy. Szlak wiedzie dalej na wprost ul. Powstańców, obok szkoły i zabudowań wiejskich do skrzyżowania na wzniesieniu (260 m n.p.m.), gdzie skręcamy w lewo w ul. Sikorskiego. Teraz jedziemy na południowyzachód przez Mała Stronę ok. 2000 m do skrzyżowania, na którym skręcamy w lewo w ul. Rzeczną w dół i wjeżdżamy nad Pielgrzymówką na groblę między stawami i przez 600 m jedziemy do skrzyżowania. Na skrzyżowaniu skręcamy w lewo w ul. Zebrzydowicką z pierwszeństwem przejazdu. Dalej jedziemy prosto przez 1880 m przez przysiólek Wielka Strona. Na skrzyżowaniu opuszczamy ul. Zebrzydowicką skręcając w prawo w ul. Zieloną. Po niej jedziemy przez 900 m. i przy znaczącym zakręcie zjeżdżamy z ul. Zielonej na drogę wśród pól, aby po 300 m skręcić w prawo i wśród zielonych użytków po 500 m dotrzeć do ul. Podlesie. Dalej po niej krętą drogą przez 900 m do skrzyżowania z ul. Boczną.

Trasa dalej biegnie na wprost przez 500 m, następnie skręca w prawo w ul. Reja, by po 50 m przeciąć w poprzek ul. Cieszyńską (DW 938). Za drogą główną 350 m dalej skręt w lewo pod kątem prostym. Po dalszych 600 m skręt w prawo w ul. Rolniczą. Dalej przez 1300 m jedziemy krętą szosą do centrum wsi. Przy niedużym stawie skręcamy w lewo w ul. Kasztanową i dalej prosto na północ przez 1900 m, gdzie na skrzyżowaniu z ul. Łąkową z prawej strony dochodzą trasy rowerowe R4 i 9N ze Strumienia. Dalej przez 600 m wspólnie prosto do skrzyżowania ulic Zawadzkiego i Tuwima. Trasa R4 odchodzi na skrzyżowaniu w lewo w ul. Zawadzkiego. Natomiast trasy 9N i "Trakt Reitzensteinów", po skosie w prawo biegną szutrową drogą na północ. Utrzymując kierunek, po 1900 m szlaki docierają do asfaltowej drogi. Tutaj skręt w lewo na ul. Wspólną i po 400 m napotkamy skrzyżowanie przy zajeździe "Relax". Od zajazdu trasa wspólnie z 9N podąża na wprost do skrzyżowania ulic: Wspólnej, Kraszewskiego (DW 938) i Rolników. Wjeżdżamy na asfaltową ul. Rolników przez ruchliwą drogę ul. Kraszewskiego (DW 938). Po 800 m od skrzyżowania skręt w prawo na drogę gruntową i następnie wzdłuż Lasu Kuziak i pól dojeżdżamy do węzła szlaków tras rowerowych. Trasa kończy się przy Lesie Kuziak.

Okrężna Tematyczna Trasa Rowerowa Gminy Pawłowice "Trakt Czarnego Skarbu"
Przebieg: Pawłowice - Pniówek - Krzyżowice - Warszowice - Pawłowice, znaki czarne; długość: 16,8 km

Trasa rozpoczyna się na rynku opodal Urzędu Gminny w węźle tras rowerowych. Wspólnie z trasą "Plessówka" skręcamy z rynku w lewo w ul. Zjednoczenia (DW 933) przez 60 m, po czym na wprost przez skrzyżowanie, dalej około 250 m po ul. Zjednoczenia. Potem skręt w lewo w ul. Polną, po 150 m kolejny skręt w lewo w ul. Mickiewicza. Po niej jedziemy 200 m i należy skręcić w prawo na ul. Szkolną. Po 900 m skręt w prawo w ul. Pukowca i po niecałych 100 m wjeżdżamy na skrzyżowanie między szkołami. Przy SP 2 skręt w lewo na asfaltowy trakt pieszo-rowerowy wzdłuż osiedla. Po dystansie 500 m skręt w prawo na ul. Ludowego Wojska Polskiego. 250 m dalej za pawilonem handlowym, przy obiektach gospodarczych skręt w lewo do alejki w parku i wyjazd obok bloku i skręt w lewo na ul. Kruczą. Po niej przez 400 m obok Urzędu Celnego. Na obszarze Pniówka - przed skrzyżowaniem z ul. Świerczewskiego - skręt w prawo w leśny trakt pieszo-rowerowy; dalej wzdłuż ul. Świerczewskiego i przez las 500 m, po czym skręt w prawo w ul. Słowików. Po niej 150 m i następnie skręt w lewo i przez łąkę do skraju lasu przez kolejne 200 m. Duktem leśnym przez 800 m do skraju lasu i skręt w prawo w drogę polną, aby po 600 m dotrzeć do skrzyżowania. W pobliżu boiska skręt w prawo w ul. Orlą z pierwszeństwem przejazdu. Teraz na wprost przecinając ul. Kruczą, potem przejazd pod mostem kolejowym i wjeżdżamy do sołectwa Krzyżowice.

Następnie wzdłuż infrastruktury przemysłowej kopalni "Pniówek". Za szybem wentylacyjnym zaczyna się wieś. Za mostkiem na Pszczynce skręt w lewo w ulicę Zwycięstwa, po chwili skręt w prawo w ul. Śląską i po 200 m do skrzyżowania w centrum sołectwa Krzyżowice. Na skrzyżowaniu ulic: Śląskiej, Kościuszki i Śląskiej jest węzeł gminnych tras rowerowych. Od "Traktu Czarnego Skarbu" w lewo ulicą Kościuszki odchodzi "Trakt Żorski". "Trakt Czarnego Skarbu" na skrzyżowaniu skręca w prawo w ul. Szkolną i biegnie przez 1900 m poprzez wieś, następnie wśród pól i niedaleko od trasy położonych stawów. Następnie przedłużeniem ul. Szkolnej staje się ul. Stawowa. Teraz od granicy sołectw Krzyżowice i Warszowice, przez 1700 m krętą linią do skrzyżowania z DK 81. Z ul. Stawowej przez przejście dla pieszych przez ul. Żorską (DK 81) na drugą stronę w ul. Łąkową pod most kolejowy i dalej prosto przez 900 m, po czym skręt w lewo w ul. Szoszowską. Przejazd wśród pól przez 1200 m do przysiółku Szoszowy w granicach gminy Żory. W przysiółku skręt w prawo dalej ul. Szoszowską na wprost przez pola na wschód, aby po 600 m wjechać na ul. Pukowca. Utrzymując kierunek po 700 m wjeżdżamy pośród pojedyncze gospodarstwa osady Piekucz, w której następuje skręt w prawo pod kątem prostym, dalej wśród pól. Wkrótce przejazd przez kładkę nad Pszczynką i w sołectwie Warszowice szlak wraca do wsi Pawłowice. Po 300 m za kładką skręt w lewo w ul. Pszczyńską. Po przebyciu 800 m trasa wchodzi do sołectwa Mizerów w gminie Suszec i po chwili osiąga skrzyżowanie ulic Pszczyńskiej, Wyzwolenia i Nadrzecznej. Na skrzyżowaniu trasa kończy swój bieg.

Tematyczna Trasa Rowerowa Gminy Pawłowice "Trakt Cesarsko-Pruski"
Przebieg: Pawłowice - Strumień; znaki zielone; długość: 6,6 km

Trasa rozpoczyna się w węźle z trasą Trakt Reitzensteinów, w sąsiedztwie mostu kolejowego nad ul. Zjednoczenia od strony starej celnicy. Trasa odbiega prostopadle od ul. Zjednoczenia przez 200 m wzdłuż torów, pod estakadę DK 81. Za estakadą skręcamy bezpośrednio w prawo wzdłuż skarpy DK 81 i przez następne 200 m jedziemy do kompleksu leśnego. Na skraju lasu skręt w lewo po skosie na starą groblę. Następnie utrzymujemy kierunek południowo-wschodni na wprost wśród kompleksu leśnego. Trasa biegnie wśród alei drzew grądowych, dębów, buków i lip. Po przebyciu 1800 m szlak dociera do przepustu od Stawu Granicznego. Dalej na wprost po niskiej grobli przez 300 m, po czym skręcamy w lewo w ul. Leśną i wśród lasu, po 350 m przez przejazd kolejowy linii Pawłowice - Strumień. Po 150 m dalej dojeżdżamy do skrzyżowania dróg ul. Leśnej i Teligi na obszarze Dębiny. Tutaj znajduje się węzeł lokalnych tras rowerowych gminy Pawłowice. W tym miejscu zaczyna się trasa "Trakt Książęcy" do Studzionki.

Opisywany "Trakt Cesarsko-Pruski" skręca w prawo w las łęgowy i po 300 m skręt w prawo w podobnej konfiguracji i po 400 m skręt w lewo na groblę (aleja bukowo-brzozowa). Po 200 m dalej szlak dociera nad południowy brzeg stawu Okrągłego. Od stawu dalej na wprost po grobli i po 100 m zjazd z brzegu przez kładeczkę w prawo na następną groblę (szpaler dorodnych drzew bukowych). Szlak utrzymuje kierunek południowo-wschodni i po 800 m od kładki dochodzi w sąsiedztwo zabytkowego kamienia (słupa granicznego). Przed obeliskiem skręt w prawo na kładkę, po czym granicą gminy wzdłuż skraju lasu i pola ścieżką przez 300 m jedziemy do utwardzonej drogi. Pod linią wysokiego napięcia skręt w prawo i jedziemy przez 400 m do skrzyżowania przy krzyżu. Tutaj na wprost przez skrzyżowanie z podporządkowanej ul. Leśnej na ul. Pawłowicką. Następnie jedziemy przez wieś mijając stylową kapliczkę i przejeżdżając wzdłuż rurociągu, dalej przez mostek do skrzyżowania prostopadłych ulic. Na skrzyżowaniu ulic: Pawłowickiej, Podwale i Powstańców Śląskich kończy się trasa. Tu następuje połączenie z trasą 9N Euroregionu "Śląsk Cieszyński" oraz Eurovelo (R4).

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Ścieżki rowerowe

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Ścieżki rowerowe" podaj