Pszczyna.info

  • 23 października 2019
  • wyświetleń: 1928

Trasy rowerowe w gminie Kobiór

Atrakcja turystyczna powiatu pszczyńskiego

Niewątpliwą zaletą gminy Kobiór jest jej położenie wśród lasów gęsto poprzecinanych duktami leśnymi dającymi świetne warunki do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej.

Łącznik Rowerowy Gminy Kobiór "Stara Piła"
Przebieg: Kobiór Dolina Trzech Stawów- Stara Piła (dolina Gostyńki); znaki czarne; długość: 3,5 km

Trasa odgałęzia się od trasy "Plessówka" na wysokości środkowego stawu, na skrzyżowaniu ul. Leśników i ul. Na Kąty w kierunku północnym, wzdłuż szpaleru starych pomnikowych dębów. Po niej prosto przez 600 m do prostopadłej drogi przy sędziwym dębie (pomnik przyrody). Przy nim skręt w prawo pod kątem prostym w ul. Cichą. Po chwili mijamy kaplicę św. Antoniego i skrzyżowanie z ul. Centralną (DW 928). Na skrzyżowaniu następuje skręt w prawo z ul. Cichej na ruchliwą ul. Centralną (DW 928) i chodnikiem przez 180 m dojeżdżamy do skrzyżowania i należy skręcić w lewo pod kątem prostym w ul. Żołędziową i jedziemy poprzez zabudowę osiedlową ok. 500 m. Potem skręcamy w lewo w ul. Zachodnią i zabytkową aleją dębową docieramy do skraju lasu. Dalej na wprost duktem leśnym, o nienajlepszej nawierzchni przez ok. 1600 m do skraju lasu, gdzie ukazują się łąki i zabudowania stadniny koni. Stąd, tą samą trasą można wrócić do Kobióra lub wybrać trasę wzdłuż ul. Zachodniej i Składowej pod wiaduktem kolejowym do Nadleśnictwa "Kobiór".

Okrężna Tematyczna Trasa Rowerowa Gminy Kobiór "Smolarnia"
Przebieg: Nadleśnictwo Kobiór - Kajzerowiec - Smolarnia - Kobiór Kościół - Droga Książęca - Kobiór Centrum; znaki żółte; długość: 8,8 km

Trasa rozpoczyna się z węzła tras rowerowych: Wojewódzkiej Trasy Rowerowej nr 1, trasy "Plessówka" i trasy "Zielona". Od ul. Leśnej, od pomnika przy Nadleśnictwie trasa pokrywa się z trasą "Plessówka". Prowadzi w kierunku południowym wzdłuż torów kolejowych do mostu na rzece Korzenica. Pod zabytkowym mostem kolejowym należy przeprawić się po kładce ułożonej w korycie rzeki do dzielnicy Kajzerowiec. Po przejechaniu ok. 150 m ścieżką wzdłuż Korzenicy dojeżdżamy do ul. Łukowej i dalej przez 300 m do skrzyżowania ulic Łukowej i Bartniczej. Tutaj następuje rozdzielenie tras: "Plessówka" i "Smolarnia". Trasa "Smolarnia" skręca w prawo na ulicę Bartniczą, po niej prosto przez 500 m przebywając dzielnicę Kajzerowiec, po czym łagodny skręt w prawo i później w lewo do brzegu lasu. Od skraju lasu na wprost na ścieżkę gruntową, później starymi groblami wśród lasu krętą drogą do skrzyżowania duktów leśnych przez 800 m. W tym miejscu skręt w lewo pod kątem prostym na trawiastą "szutrówkę". Trasa obiera kierunek północny, do wyjazdu z lasu na drogę asfaltową przy dużym drewnianym budynku na ul. Zmiennej, w którym mieści się Muzeum Regionalne "Smolarnia". Od Muzeum i okazałego dębu z wiszącą kapliczką jedziemy prosto ul. Zmienną przez 450 m i skręcamy w lewo w ul. Łukową. Po 300 m do skrzyżowania ul. Łukowej z ul. Ołtuszewskiego, gdzie trasa krzyżuje się z trasą "Plessówka". Dalej prosto ul. Łukową po 100 m skręt po łuku w prawo na trakt pieszo-rowerowy przez mostek na Korzenicy. Po przebyciu 300 m docieramy do ronda - przekraczamy ul. Przelotową (DW 928) - po drugiej stronie dalej docieramy w sąsiedztwo kościoła parafialnego na ul. Rodzinnej. Od kościoła prosto ul. Rodzinną obok cmentarza i wśród wsi przez 600 m. Za małym stawem skręt w lewo pod kątem prostym z ul. Rodzinnej na ul. Błękitną. Teraz na północ w zakrętach pośród wsi po 1300 m trasa dociera do Drogi Książęcej, po której wytyczona jest Wojewódzka Trasa Rowerowa nr 1. Z ulicy Błękitnej skręt w lewo na Drogę Książęcą wśród zadrzewionego obszaru i dalej prosto przez 800 m do skrzyżowania z ul. Kobiórską. Przez skrzyżowanie prosto i dalej ul. Żelazną ok. 600 m do stacji kolejowej. Tutaj skręt w lewo, następnie prosto przez 500 m do wiaduktu, następnie skręt w lewo i chodnikiem wzdłuż ul. Centralnej (DW 928) w kierunku centrum Kobióra, gdzie trasa się kończy.

Okrężna Tematyczna Trasa Rowerowa Gminy Kobiór "Niedźwiedziówka"
Przebieg: Kobiór Żorek - Zgoń - Lasy Pszczyńskie - Mitręgówka; znaki żółte; długość: 8,8 km

Trasa rozpoczyna się na skrzyżowaniu dróg w górnej części Doliny Trzech Stawów. Trasa jest odgałęzieniem od trasy "Plessówka". Ze skrzyżowania wyjazd na zachód. Przez 1700 m wśród lasu wzdłuż dolinki strumienia Korzenica (Korzeniec Północny). Następnie szlak skręca na północ i po 800 m skręt w lewo pod kątem prostym. W dalszym rozwinięciu trasa biegnie dokładnie na zachód przez 2200 m do skraju lasu. Na skraju lasu należy skręcić w lewo wzdłuż jego brzegu przez 300 m, po czym wjeżdżamy na asfaltową ul. Turystyczną w Orzeszu. Po niej 1300 m wśród rzadko usytuowanych gospodarstw do skrzyżowania ulic. Na skrzyżowaniu skręt w lewo z ul. Turystycznej na ul. Akacjową i dalej 300 m przez wieś. Po czym skręt w prawo i w lewo do lasu. Następnie krętą drogą leśną do skrzyżowania dróg przy gajówce "Mitręgówka". Na skrzyżowaniu następuje koniec trasy i połączenie w węźle z trasą rowerową "Plessówka".

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.