Pszczyna.info

  • 23 października 2019
  • wyświetleń: 3626

Międzygminna sieć turystycznych tras rowerowych w powiecie pszczyńskim Pawłowice - Suszec - Kobiór - Pszczyna

Atrakcja turystyczna powiatu pszczyńskiego

"Plessówka" (powiat pszczyński) - przebieg: Pawłowice - Suszec - Kobiór - Pszczyna; znaki niebieskie; długość: 44,5 km.

Gmina Pawłowice; długość: 4,6 km
Trasa rozpoczyna się w węźle szlaków rowerowych obok Urzędu Gminy. Dalej na wprost ul. Zjednoczenia (DW 933) na północ ok. 50 m, po czym w prawo w ul. Pszczyńską (DW 933) przez 100 m i skręt w lewo w ul. Górka. Po 300 m skręt w prawo na wiadukt nad DK 81. Za kładką skręt w lewo na ul. Zapłocie, po 40 m skręt w prawo po tej ulicy. Następnie pod wiaduktem kolejowym do skrzyżowania z ul. Wyzwolenia. Dalej prosto ul. Wyzwolenia (droga powiatowa z pierwszeństwem przejazdu) - obok stawów: Budrowiec i Żabka. Przy stawie Żabka skręt w prawo w ulicę Borki w Warszowicach. Dalej obok zajazdu przy stadninie koni "Borki" do granicy gminy niedaleko stawu Farskiego.

Gmina Suszec; długość: 20,3 km
Wjazd do gminy Suszec w sołectwie Mizerów na ul. Mleczną. Po 200 m dojeżdżamy do skrzyżowania z drogą z pierwszeństwem przejazdu i zjeżdżamy w lewo w ul. Wyzwolenia. Po niej 650 m i skręt w prawo w ul. Nadrzeczną podporządkowaną. Tutaj trasa biegnie równolegle do dolinki Pszczynki na wschód i po 900 m w przysiółku Nowy Dwór - obok szkoły - dojeżdżamy do skrzyżowania z drogą główną. Zjeżdżamy z podporządkowanej ul. Nadrzecznej w lewo po skosie w ul. Wyzwolenia. Po niej obok osiedla do dużego skrzyżowania z ul. Lipki. Na skrzyżowaniu w lewo dalej ul. Wyzwolenia przez 300 m do mostku nad Pszczynką do granicy sołectwa. Po przekroczeniu mostku wjazd do sołectwa Kryry i dalej ul. Wyzwolenia. Po 200 m skręt w prawo w ul. Kasztanową. Teraz przez 460 m na północ, po czym skręt w lewo po drodze gruntowej wzdłuż potoczku. Po kolejnych 400 m wjazd na asfaltową ul. Nierad. Po niej prosto przez 600 m i skręt w lewo w ul. Łoskutową. Po niej 300 m.do skrzyżowania z ul. Wyzwolenia. Skręt w prawo z podporządkowanej na ul. Wyzwolenia, po niej 500 m i przy OSP skręt w lewo w podporządkowaną ul. Rolniczą. Dalej przez 400 m i przy cmentarzu skręt w prawo na trakt Wielodroga.

Po niej 800 m do granicy sołectwa. Dalej na wprost Wielodrogą wśród pól w sołectwie Suszec przez 1700 m, po czym skręt w prawo w ul. Baranowicką. Po niej 400 m do skrzyżowania z ul. Pszczyńską (DW 935). Przez skrzyżowanie na wprost w ul. św. Jana; po 500 m pod mostem kolejowym i po dalszych 300 m docieramy na skrzyżowanie w centrum wsi obok kościoła. Tutaj znajduje się węzeł szlaków rowerowych. Przed kościołem pw. św. Stanisława z ul. św. Jana trasa skręca w prawo w ul. Szkolną. Po niej jedziemy przez 1900 m, po czym skręcamy w prawo w ul. Kolonia Podlesie i wśród upraw przez 700 m wijącą się drogą do dużych zabudowań przy uprawach drzewek ozdobnych. W zabudowaniach znajdują się "Prywatne Zbiory Etnograficzne P. Szenderów". Tutaj też jest węzeł szlaków rowerowych. W tym miejscu "Plessówka" opuszcza drogę asfaltową i skręca w lewo na ścieżkę przy szkółce i przez 250 m biegnie na północ wspólnie z lokalną trasą "Wokół Suszca". Na skraju lasu "Plessówka" skręca w prawo na gruntową leśną drogę i obiera kierunek na wschód. Obecnie wśród lasu drogą Markowo Linio na wprost przez 1650 m w dolinie Korzenicy. Przy kapliczce skręca w lewo na Kobiórsko Drogę i dalej przez las na odcinku 1600 m do skrzyżowania dróg opodal gajówki. Przy gajówce Mitręgówka skręt w prawo po skosie i dalej prosto przez 2000 m do skrzyżowania przy krzyżu.

Gmina Kobiór; długość: 7,8 km
Od krzyża dalej Kobiórsko Drogą na wprost przez 2100 m do skrzyżowania za mostkiem na Korzenicy przy Dolinie Trzech Stawów. Na skrzyżowaniu w prawo w ul. Leśników, po niej wzdłuż stawów na Korzenicy przez 1700 m do pomnika na placu przy Nadleśnictwie "Kobiór" do węzła z Wojewódzką Trasą Rowerową nr 1. W celu bezkolizyjnego przeprawienia się przez linię kolejową należy pojechać w prawo dalej w kierunku południowym - równolegle do torów do mostku na Korzenicy. Pod mostem, po kładce drewnianej w korycie rzeki, przekraczamy rzekę i linię kolejową. Dalej razem z trasą "Smolarnia" jedziemy ul. Łukową do skrzyżowania z ulicą Bartniczą. Tutaj trasa "Smolarnia" skręca w prawo do Muzeum Regionalnego "Smolarnia", a trasa "Plessówka" biegnie dalej na wschód. Na skrzyżowaniu trasa przecina prostopadle ul. Przelotową (DW 928). Za nią dalej ul. Ołtuszewskiego przez Zagrodniki. Po 1500 m dojeżdżamy do DK 1. Drogę krajową trasa przekracza w poprzek ul. Beskidzkiej na przejściu dla pieszych oznaczonych pulsującymi światłami. Za DK 1 dalej ul. Ołtuszewskiego przez 700 m na wschód i skręcamy w prawo na bezpieczną i wygodną drogę, wzdłuż której poprowadzony jest rurociąg wodny "Gocza". Trasa skręca w prawo na Trakt Studzienicki - obok zabudowań zakładów spożywczych do granicy gminy, ok. 100 m.

Gmina Pszczyna; długość: 11,8 km
Od granicy gminy Kobiór "Plessówka" biegnie linią prostą na południe pośród lasu. Wzdłuż trasy biegnie rurociąg "Gocza". Po 1300 m szlak przecina prostopadle biegnącą drogę z leśniczówki "Osowiec" do stawu Żebrak. Dalej utrzymując kierunek południowy podążamy w podobnej konfiguracji przez następne 1400 m do skrzyżowania duktów. Nieopodal skrzyżowania znajduje się duże biwakowisko. Trasa "Plessówka" biegnie dalej na wprost w kierunku południowym Traktem Studzienickim. Po przebyciu 1000 m szlak przebiega przez sołectwo Studzienice od trasy odchodzą drogi do posesji i centrum wsi. Dalej kierunek południowy. Po 3000 m od biwakowiska trasa przechodzi nad ciekiem Dokawa. Po następnych 1000 m docieramy na skrzyżowanie dróg w Jankowicach. Nasza trasa przecina na wprost ul. Żubrów (DW 931) i przechodzi obok boiska a następnie pośród użytków zielonych. Po 700 m od skrzyżowania z ul. Złote Łany trasa przechodzi obok dużej oczyszczalni ścieków.

Dalej trasa przekracza po kładce rzekę Pszczynka. Za kładką jedziemy wśród łęgowych zarośli do skrzyżowania i węzła tras rowerowych. Na skrzyżowaniu skręt w prawo i wspólnie z trasą "Greenways" i R4, po płytach na ul. Chochółki. Dalej wśród zabudowy willowej, po chwili skręt w lewo w lekkim zjeździe i dalej ul. Chochółki. Obok baru "U Andrzeja" skręt w prawo na ul. Męczenników Oświęcimskich (DW 933). Po niej wzdłuż Osiedla Daszyńskiego przez 400 m, po czym zjazd w lewo na trakt pieszo-rowerowy do podziemnego przejazdu pod DK 1 (ul. Górnośląska). Po drugiej stronie tunelu w prawo do ul. Dworcowej, na którą skręcamy w lewo. Trasa mija placówki handlowo-przemysłowe, następnie przecina tory i za nimi po 100 m skręca w prawo do parku. Trzy trasy rowerowe zgodnie biegną dalej alejami Parku Dworcowego, mijają amfiteatr, przecinają ul. Parkową. Następnie przechodzą obok Skansenu i karczmy "Stary Młyn". Asfaltowa aleja przechodzi przez kładkę nad Pszczynką. Za nią trasa przecina ruchliwą ul. Katowicką. Obecnie trasa wkracza w obręb Parku Zamkowego. Teraz wśród starodrzewu mija spiętrzenia śluzowe Pszczynki i dochodzi do stawów, za którymi skręca w lewo, aby dotrzeć do centralnego węzła szlaków rowerowych przy Hali Sportowej MORiS - nieopodal Zamku. Tutaj kończy się trasa.
Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Ścieżki rowerowe" podaj

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Ścieżki rowerowe

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Ścieżki rowerowe" podaj